šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Welkom - Nieuws -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwsjes

Doc "Den Arend" organiseert "Wandeltochtnamiddag" rond de Vesten
Op Zaterdag 23 juli 2022.
Bij regenweer is er Volksspelen in lokaal.
(zie affiche in bijlage)

Onderhoud Doc Den Arend lokaal
Op zaterdag 30 juli 2022 houden we een grote schoonmaak in het lokaal Doc Den Arend. Daarvoor hebben we helpende handen nodig, wie graag een handje wil helpen kom dan af vanaf 10u of later.
s'Middags zijn er broodjes voorzien.
Breng zeker uw eigen spons, emmer en zeemvel mee !!!
Hopelijk kom u ook !!!

Doc "Den Arend" organiseert "Fietstochtnamiddag"naar Bredene.
Zondag 14 augustus 2022.            Afstand: 45 à 50 km
Bij regenweer zijn er volksspelen in lokaal.
(meer info in bijlage)

Als je niet weet wat gedaan op 2 juli 2022 kom dan kennis maken met diverse nieuwe sporten georganiseerd door KSKD Brugge en Nowedo in samenwerking met Stad Brugge (zie affiche)

Uitslagen:

Indien u de uitslagen wil weten van een bepaalde sporttak gelieve regelmatig  te kijken naar de rubriek activiteitenkalender en voor de uitslagen van kaarting en of teerling naar de rubriek ontspanning, alsook naar het Zwart-Wit Tijdschrift


KSKD Brugge: Facebook