šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
DOC Den Arend -  Ledenvergadering KSKDB + bestuursverkiezing Doc Den Arend -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ledenvergadering KSKDB + bestuursverkiezing Doc Den Arend

Zaterdag 9 oktober 2021 is er Ledenvergadering KSKD Brugge + bestuursverkiezing Doc Den Arend.
Zie onderstaande programma: