šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
DOC Den Arend -  Lezing over werking afstandstolk -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Lezing over werking afstandstolk

Op zaterdag 2 oktober 2021 gaat er een Lezing over de werking van de afstandstolk door in het lokaal "Doc Den Arend"
Zie programma voor die dag