šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
KSKD Brugge -  Erfgoed - Stad Brugge -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Erfgoed - Stad Brugge

Beste leden en oud-leden KSKD Brugge,
Beste geïnteresseerde sportliefhebbers,

Met trots kan ik jullie melden dat de Stad Brugge onze club uitverkozen (samen met nog 11 andere clubs) heeft om in het eerste jaar van de sporterfgoed van Brugge een tentoonstelling te organiseren met publicatie van enkele stukken uit ons archief.
Vrijdagavond was de plechtige opening voor genodigden.
Ikzelf was er aanwezig en kan zeggen dat een bezoekje aan deze tentoonstelling in het oud politiekantoor, Hauwerstraat 3, Brugge (rechtover de Beurshallen dichtbij het Zand) de moeite waard is !
Deze tentoonstelling is maar op bepaalde tijdstippen open !
Op 11 - 15 - 16 - 17 september van 14 tot 17 u.
En tenslotte op de laatste dag van 18 september van 11 tot 18 u.

Laat die kans niet liggen ! Die tentoonstelling is te bezoeken waard voor maximaal een half uur.

In bijlage vindt u enkele foto's van de stand van KSKD Brugge en hieronder enkele links voor meer informatie.


http://www.erfgoedcelbrugge.be/vliegendestartsporterfgoed
https://www.facebook.com/events/1213212268688895/permalink/1251910631485725/
http://www.erfgoedcelbrugge.be/nl/erfgoedcel-brugge-warm-onthaald-bij-koninklijke-sporting-kring-doven-brugge
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/sporterfgoed/
https://erfgoedbrugge.be/object-met-een-verhaal/