šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Ontspanning -  Kaartersclub / Teerling -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verantwoordelijke kaartersclub: Secretaris: Bernadette Baelde, e-mail: baeldebern@telenet.be
Verantwoordelijke teerlingclub:

Kalender Kaartersclub + Teerling 2020 start om 15u
11 januari + banket, 8 februari, 14 maart, 11 april, mei geen kaarting, 13 juni, 11 juli, 15 augustus, september geen kaarting,  10 oktober, 14 november, 12 december

Mededeling: Door de verspreiding van het coronavirus worden er tot september geen kaarting georganiseerd! Mogelijks starten we terug vanaf oktober maar dit hangt ook af hoe de verspreiding van het coronavirus verloopt. We brengen u op de hoogte!