šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Ontspanning -  Prijskaarting Doc Den Arend -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prijskaarting Doc Den Arend

Uitslag "Den Arend" Prijskaarting Manillen 25 oktober 2014
1. Keirse Herman - Colpaert Rudy
2. Deschamps Bernard - Salhi Ali
3. De Doncker Bart - Bultynck Ronny
4. Baelde Bernadette - Van Put Fernand
5. Lassel Robert - Bostyn Filip
6. Smets Ann - V.D.Abeele Dirk
7. Debeyne Jacques - Marsus Julie
8. Demunter Marina - Neyts Jozef