šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Samenwerking met Nowedo vzw -  dovensportbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Samenwerking met Nowedo vzw

NOWEDO vzw (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden) is één van de zeven regionale verenigingen voor doven en slechthorenden in Vlaanderen. Nowedo is opgericht in 1994 vanuit een duidelijke behoefte om bijeenkomsten en activiteiten voor dove mensen te coördineren en te stimuleren. 
 
Sinds 2001 heeft Nowedo een eigen DovenOntmoetingsCentrum Brugge Effeta waar vooral doven en slechthorenden, maar ook horenden met elkaar in contact kunnen komen. En sinds november 2008 hebben wij ook een Gebarencafé dat in hetzelfde gebouw huist.

Ben je doof of slechthorend? Ben je op zoek naar gezelligheid, begrip en contact met lotgenoten? Of ben je gewoon geïnteresseerd in ons? Dan is Nowedo er voor jou!
Lid worden van Nowedo biedt onderstaande voordelen:
  • reductie bij activiteiten van Nowedo en afdelingen
  • korting op activiteiten georganiseerd door KSKD Brugge
  • gratis dovenpas voor dove en slechthorende leden & Fevladopas voor horende leden
  • gratis Dovennieuws (tijdschrift uitgegeven door Fevlado vzw)
  • korting op activiteiten ingericht door Fevlado of Fevlado-Diversus  vzw
  • Nowedoblad gratis via de website of een tweemaandelijks tijdschrift per abonnement van 15€ per jaar.

Voor meer info verwijzen we u naar de website van Nowedo: www.nowedo.be